ჩვენი პარტნიორები

მთავარი
ჩვენი პარტნიორები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ინდუსტრია: განათლება
სათავო ოფისი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ I კორპუსი
ტელეფონი:
ელ.ფოსტა: rector@tsu.ge
ვებ-გვერდი


თანამშრომლობა


რას ამბობენ ჩვენზე