ჩვენ შესახებ: მისია, ისტორია და სხვა

მთავარი
ჩვენ შესახებ

 ჩვენი საკადრო პოლიტიკის მთავარი მიზანია:

 ავიყვანოთ პროფესიონალი, მოტივირებული, ნიჭიერი და პოზიტიური განწყობის ადამიანები, ვისაც აქვთ განვითარების სურვილი. კადრების შერჩევისას ვითვალისწინებთ არა მარტო პროფესიულ, ტექნიკურ უნარებს, არამედ პირველ რიგში ყურადღებას ვაქცევთ მათ პიროვნულ და ეთიკურ ღირებულებებს.

 სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში, კომპანია აქტიურად ანხორციელებს სტუდენტების, ასევე ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის კურსდამთავრებულების პრაქტიკულ სწავლებას. კარგი თეორიული ცოდნის მქონე პირებს, ვისაც არააქვს პროფესიული მიმართულებით სამუშაო გამოცდილება, ვაძლევთ საშუალებას ჩვენს კომპანიაში გაიარონ სტაჟირების ექვს თვიანი კურსი. სტაჟირების დასრულების შემდეგ, გამორჩეულ სტაჟიორებს, ეძლევათ კომპანიაში დასაქმების შესაძლებლობა.

რას ამბობენ ჩვენზე