ჩვენ შესახებ: მისია, ისტორია და სხვა

მთავარი
ჩვენ შესახებ

         


     Pofessional Consulting - ის მიზანია მაღალი სტანდარტების დამკვიდრება იმ საკონსულტაციო სექტორში, რომლებშიც ჩვენ ვსაქმიანობთ. ჩვენ გვსურს ვიყოთ განსხვავებულები არა მარტო  ბაზარზე არსებული ჯგუფებისაგან, მომსახურების ხარისხის თვალსაზრისით, არამედ ასევე ბიზნეს ეთიკითაც. ამ მხრივ, ჩვენ ვფიქრობთ, ჩვენი მტკიცე კორპორაციული ღირებულებები, გადამწყვეტ როლს თამაშობს ჩვენი წარმატებული საქმიანობის განვითარებაში.
      ჩვენ შევიმუშავეთ წამყვანი პრინციპები: რომლებიც ახლოა, განუყოფელია ჩვენგან და წარმართავს ჩვენი კომპანიის წარმატებულ საქმიანობას:

  • პროფესიონალიზმი;
  • დამოუკიდებლობა;
  • კონფიდენციალურობა;
  • კლიენტის ინტერესების პრიორიტეტულობა;
  • ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობა;
  • სამართლიანობა;
  • აპოლიტიკურობა;
  • კოლეგიალობა.
  • ერთიანობა და გუნდურობა.

      Professional Consulting - ის ყველა თანამშრომელს გათავისებული აქვს და სრულად ესმის ჩვენი კორპორატიული ღირებულებები, რადგან ის ჩვენი კორპორაციული კულტურის ქვაკუთხედია და განიხილება და აქტიურად გამოიყენება ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში.

რას ამბობენ ჩვენზე