სიახლეები

მთავარი
სიახლეები

კომპანიამ გაიარა ტრენინგი „მეწარმეთა შესახებ“ ახალ კანონთან დაკავშირებით, რომელსაც უძღვებოდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, ნინო ბაქაქური.

2024-02-26 16:31:55

ჩვენმა კომპანიამ გაიარა ტრენინგი „მეწარმეთა შესახებ“ ახალ კანონთან დაკავშირებით.  ტრენინგს უძღვებოდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, ნინო ბაქაქური.  
ტრენინგის ფარგლებში გაკეთდა მნიშვნელოვანი აქცენტები, მოქმედ კანონმდებლობაში არსებულ პრობლემურ საკითხებზე.  ფართოდ განიხილა შეზღუდული პასუხისმგებლობისა და სააქციო საზოგადოების სამართლებრივი ფორმები და ამ მიმართულებით საკანონმდებლო რეგულაციები. 
აღსანიშნავია, რომ თანაშრომლებს მიეცათ შესაძლებლობა გასცნობოდნენ უზენაესი სასამართლოს მნიშვნელოვან პრაქტიკასა და განმარტებებს. 

ჩვენი მრავალწლიანი წარმატებული გამოცდილება, არის თქვენთვის შემოთავაზებული სერვისის პროფესიონალურად განხორციელების გარანტი. 
პროკონსალტინგის პროფესიული პასუხისმგებლობა, კლიენტთა სასარგებლოდ დაზღვეულია 1 000 000 ლარით.

ბოლო სიახლეები